Capacitació usuari ERP

La seva capacitació és clau en un projecte d’implementació.

L’adopció d’un ERP repercuteix en els rols i funcions dels usuaris, donada la seva influència en les relacions entre els departaments, els seus processos i les estructures unificades de dades.

En primer lloc, s’ha d’aprendre a utilitzar una nova eina que introdueix noves funcionalitats i impacta directament en els processos de negoci. La integració de les noves funcionalitats altera el paper dels usuaris. La capacitació dels usuaris ERP forma part del projecte, perquè integrem processos, dades i departaments, alterant el seu paper en el treball diari. Els processos de negoci a través d’una base de dades lògica i unida condueixen a augmentar dependències entre departaments i individus.

Tenint en compte l’amplitud de l’impacte, la capacitació de l’usuari es converteix en un factor d’èxit. Una capacitació inadequada i la falta de compressió de com funciona el sistema ERP són responsables dels molts problemes que porten al fracàs la seva implementació.

Garantir que els usuaris se sentin còmodes amb el sistema, augmentant la seva experiència i coneixement. Dominar els conceptes ERP, les característiques del sistema i la formació seran aspectes vitals en el procés.

Claus de la capacitació

  • Catalogació de coneixements.
  • Requeriments de capacitació.
  • Contingut del programa de capacitació.
  • Abast del programa.
  • Continuïtat de la capacitació.
  • Incloure’l en el projecte d’implementació.

La formació de l’usuari no sols necessita cobrir com utilitzar el nou sistema, sinó comprendre la integració dels processos dins del sistema. La falta de capacitació adequada de l’usuari fa que aquests adaptin o s’inventin els seus processos i les maneres d’utilitzar la part del sistema que ells manipulen.

Els beneficis complets del ERP no són realitzables tret que els usuaris finals tinguin els coneixements necessaris per a utilitzar el sistema. El projecte d’implementació ha de desenvolupar estratègies de formació que s’actualitzin contínuament.

El contingut del programa de capacitació ha de centrar-se en la lògica, els conceptes del software, les característiques i la pràctica.

La formació contínua és fonamental per a satisfer les necessitats canviants del negoci i millorar les habilitats dels empleats. Encara que canviar software i el hardware és relativament fàcil, la corba d’aprenentatge pot trigar mesos a ajustar-se.

Un repte perquè important és el programa de capacitació, és comuna entre directius subestimar el nivell d’educació i formació, a causa del cost associat que representa.

La implementació del ERP sense una capacitació adequada pot tenir conseqüències indesitjables. Es poden utilitzar els programes per a generar actituds positives cap al sistema o ajudar a implementar canvis organitzacionals dins de l’empresa conseqüència de la reorganització.

Podem estimar que el programa de formació representa entre el 15% i el 20% del total d’implementació del projecte.

És vital per tant el compromís de direcció d’iniciar i mantenir els programes de capacitació. L’anàlisi de necessitats és necessari per a comprendre el nivell de coneixement, el numero d’usuaris, com es lliurarà la informació i els continguts del pla de formació.

A l’inici del projecte es pot necessitar d’un gran volum de capacitació i suport perquè els usuaris se sentin còmodes amb els comandos del sistema i els nous processos de negoci. Aquests necessiten sentir que la capacitació és rellevant per als seus llocs de treball actuals i futurs. L’èxit del programa dependrà de la capacitat de lliurar coneixement adaptat als diferents rols, personal directiu, usuaris clau, usuaris generals.

Per a minimitzar els inconvenients que poden ocórrer entre la formació i la posada en marxa. S’ha de sincronitzar l’entrenament amb el pla d’implementació del projecte.

Les despeses totals de formació són altes a causa de diversos factors. Els usuaris no sols han de saber interactuar amb la interfície del sistema sinó els processos de negoci, els nous usuaris requeriran de suport addicional, en definitiva, els costos tenen correlació amb el nivell de competències dels empleats.

Depèn de la metodologia emprada, però durant l’execució del projecte fins i tot en fase de producció, els processos van modificant-se, utilitzar un sol mètode de capacitació de l’usuari resultés ineficaç.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?