Gestió del manteniment
i equips tècnics

Millora el control i el servei

Software integral per a la gestió del manteniment adaptable a qualsevol sector

Solució completa, integrada i oberta

Avantatges

Millora el control de costos

Permet gestionar i controlar millor el manteniment correctiu

Augment de la productivitat

Control i optimització de rutes d'operari

Reducció dels temps de resposta davant incidències

S'adapta a qualsevol mena de sector

Sectors

Administracions Públiques

Ascensors i Elevadors

Climatització

Edificis i Infraestructures

Energia i Medi Ambient

Piscines

Portes Automàtiques

Protecció Contra Incendis

Instal·lacions Elèctriques i Gas

Limpieza y Desembussos

Hostaleria i Restauració

Indústria

Nadilux SAT

Software WEB en el núvol de servei d’assistència tècnica per a la gestió i control de les intervencions tècniques realitzades pels equips de camp en les diferents instal·lacions dels seus clients.

Ideal per a autònoms i empreses de serveis.

Funcionalitats

Instalacions

Gestiona fàcilment les dades dels seus clients i les instal·lacions associades a cadascun d'ells, gestionant al seu torn totes les dades referents als seus contactes.

Control de material

Optimitzarà el control dels teus magatzems de manera àgil i senzilla. Gràcies a aquesta eina podràs controlar l'estoc dels teus recanvis, gestionar l'estoc mínim i l'estoc màxim i supervisar la compra de materials.

Calendari

Planifica les teves ordres de treball de manera ràpida i senzilla.Consulta i assigna les ordres de treball correctiu. Gestiona les tasques des del propi calendari. Filtra per dia, setmana, mes, estat, instal·lació i operaris.

Gestió documental

Integra la documentació dels departaments tècnics, donant una solució conjunta amb les ordres de treball, permetent adjuntar documents i imatges a cada ordre, aconseguint una informació organitzada i eficient.

Informes i estadístiques

Amb els informes l'oficina tècnica podrà gestionar l'historial d'intervencions per instal·lació i tipus de manteniment, obtenint les dades necessàries que ajudaran a gestionar i millorar els recursos i processos del departament tècnic.

Geolocalització

Mòdul de Geo-Tracking, aquesta funcionalitat permet geolocalitzar la ubicació de les instal·lacions, els operaris i les ordenis de treball, traçant ruta que han fet els tècnics durant el dia, des de l'inici fins al final situant el tancament de cada intervenció.

App mobilitat

Els tècnics podran treballar en les ordres de treball que li han estat assignades per l'oficina tècnica, entre altres funcionalitats permet la creació de noves ordres de treball, emplenar dades com el consum de materials, el temps invertit i la captura d'imatges dels elements intervinguts.

Nadilux GMAO

Software WEB en el núvol desenvolupat per a la gestió de l’inventari i manteniment dels diferents tipus d’actius de les instal·lacions portant un control de les incidències i del manteniment correctiu, preventiu i predictiu.

Empreses que busquen digitalitzar els seus processos

Funcionalitats

Gestio de actius

Complet inventari dels actius classificats per ubicació, tipus de manteniment i actius relacionant-los entre si, així com, la possibilitat d'actualitzar-los en qualsevol moment. Ens permet la creació de plantilles incloent camps específics segons la mena d'actiu i fins i tot definir el contingut de cada camp per a agilitar la introducció de dades.

Control d'incidències

Introducció d'incidències sense necessitat de tenir coneixements tècnics avançats, permetent assignar-se un actiu, localitzant-lo per la seva ubicació, tipus d'actiu, característiques o mitjançant un codi d'identificació únic. També contempla la possibilitat de traspassar les dades recollides de les incidències i, a partir d'ells, generar una ordre de treball, de manera que s'agiliten encara més tots els procediments.

Gestió magatzem

Optimitza el control dels teus magatzems de manera àgil i senzilla. Controla l'estoc dels teus recanvis, gestiona l'estoc mínim i l'estoc màxim i supervisa la compra de materials. A més, permet generar traspassos entre magatzems , consultant l'entrada de mercaderies i l'històric de moviments per a millorar la gestió dels teus magatzems. Generar comandes de materials de clients des de la pròpia APP.

Gestió documental

Permet adjuntar imatges i documents en les diferents pantalles de la plataforma aconseguint una informació organitzada i eficient, que afavoreixi la productivitat empresarial.Integra la documentació dels departaments tècnics, donant una solució conjunta amb les ordres de treball, permetent adjuntar documents i imatges a cada ordre, aconseguint una informació organitzada i eficient.

Calendari

Podràs planificar les teves ordres de treball de manera ràpida i senzilla. Amb un disseny fàcil i intuïtiu, el calendari et permetrà organitzar i optimitzar ordres de treball correctives i preventives, assignar a cada operari una ordre concreta i gestionar les tasques des del propi calendari filtrant per dia, setmana, mes, estat, instal·lació, operaris i vista agenda. Optimitza el teu temps.

gestion_documental_smartcity-700x324

Adaptat a les normatives legals i tipus de activitats

Manteniment

Correctiu

Introducció dels treballs de manteniment, l'actiu o actius, operaris, materials, problemes, solucions i el control del temps invertit. Amb això aconseguim tenir un historial de les intervencions per instal·lació, actiu i tipus de manteniment, obtenint dades que ens ajudaran en la presa de futures decisions.

Preventiu

Creació i personalització de les tasques indicant el tipus de dades que volem controlar i la seva periodicitat, amb això aconseguim programar accions futures que es vulguin realitzar adaptant-se a qualsevol normativa o plans de manteniment exigits. Amb el generador de Proposta d'ordres de treballs preventiu podem visualitzar les tasques a realitzar segons el filtre de data i les característiques introduïdes, podent planificar les càrregues de treball.

Predictiu

En poder definir en les tasques el mesurament de diversos paràmetres i alarmes, ens permetrà anticipar-nos a les fallades abans que ocorrin, evitant que ocasionin parades d'emergència i augments en els costos de manteniment.

mockup-Folleto_Nadilux

Millorara la relació amb el client i ofereix una imatge mes innovadora

Mobilitat

Portal client

Portal d'accés Web GMAO amb la imatge corporativa de l'empresa on podran accedir els clients, per a introduir noves incidències i visualitzar inventari d'actius. Existeix una funcionalitat de notificacions automàtiques via email per a incidències i ordres de treball.

Mobilitat operaris

Des del dispositiu mòbil l'operari podrà realitzar l'ordre de treball assignada per l'oficina tècnica, emplenar dades com el consum de materials i hores treballades, també li permet la creació de noves incidències detectades i de noves ordres de treballs. Des de la pròpia App podrà signar el client l'ordre quedant digitalitzada i vinculada. En identificar els actius amb etiquetes amb codis QR, els permetrà als operaris la introducció d'incidències o ordre de treball amb un simple escaneig del codi.

Mobilitat inventari

Des d'aquesta App GMAO l'usuari pot inventariar de manera senzilla els diferents actius permetent-li la selecció de plantilles d'actius ja definides en la plataforma, agilitant la introducció de dades. Permet situar els actius dins de la instal·lació i associar a ells documents i fotografies que són sincronitzats amb la plataforma. Podràs imprimir etiquetes per a deixar identificat cada actiu en el mateix moment que estem realitzant la presa de dades.

Estalvia en costos comercials i de gestió

Integració amb Sage

NADILUX sincronitza de manera transparent amb el software ERP de Sage, amb la connexió sincronitzada de les dues plataformes s’evita la duplicitat a l’hora d’introduir les dades. Si creem clients, instal·lacions i materials, automàticament se sincronitzaran a Nadilux. La sincronització genera en el software ERP les ordres de treball directament, aconseguint l’optimització dels processos administratius i una traçabilitat de les dades precisa.

H2I2T, sempre connectant amb l'èxit!

Contacta amb nosaltres i t'assessorem

small_c_popup.png

Et podem ajudar?

CONTACTA AMB NOSALTRES

Bisbe Comes, 12 Baixos
08241 Manresa, Barcelona

info@h2i2t.com
T. 936 289 889

small_c_popup.png

Contacta con nosotros

¿Necesitas una demo?

small_c_popup.png

Documento

Gestión del mantenimiento Nadilux SAT

small_c_popup.png

Documento

Gestión del mantenimiento Nadilux GMAO

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?

small_c_popup.png

Document

Gestió del mantenimient Nadilux SAT

small_c_popup.png

Document

Gestió del mantenimient Nadilux GMAO

small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?