Formació

L'èxit no és el canvi pel canvi, sinó el canvi per a millorar

Créixer professional i personalment

Accions Formatives per a Empreses

Compartim tot el que nosaltres aprenem, són molts anys d’experiència, i organitzem cursos “fets a mida” per a empreses i institucions del territori.

Realitzem auditories i anàlisis de competències per a detectar i identificar les necessitats formatives , d’aquesta manera desenvolupem un pla de formació a mesura amb la modalitat formativa que millor s’adapti a la teva organització.

Oferim formació, eines i recursos per a ajudar les empreses a ser més competitives.

Formacions Personalitzades

Presencial

Formació activa-participativa i demostratiu-explicativa. Utilitzem els mitjans didàctics necessaris per a transmetre els conceptes teòrics i la pràctica.

A Distancia

Utilitzem les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a tot el procés d'aprenentatge a través d'Internet.

Blended

Formació amb un doble enfocament presencial i on-line, combinem les classes per aconseguir els millors resultats d'aprenentatge.

Innovació personal de manera constant

Àrees d'actuació

Aportem una gran experiència del món empresarial i un caràcter innovador en la manera de realitzar les accions formatives. Els assistents participen des del primer moment en elles mitjançant la combinació de classes teòriques amb la presentació dels conceptes a adquirir, discussió de casos pràctics i realització d’exercicis molt enfocats a consolidar aquests coneixements. Utilitzem com a eines: la teoria, els exemples, exercicis basi, casos empresarials model – tipus Harvard, “Brainstorming”, “Role *Play”, simulacions, vídeos i pindoles en format elearning.

Totes les classes es desenvolupen de manera interactiva buscant en tot moment la participació de l’assistent. El diàleg, la interacció, la participació activa, l’experiència com a font de coneixement, la reflexió dels participants i la cerca de l’aplicació dels coneixements adquirits, són elements rellevants en el model practicat.

– Com es gestiona i lidera el personal.
– L’aplicació de la intel·ligència emocional.
– La Motivació i Automotivació.
– Tècniques de Comunicació i Observació.
– Tècniques per a parlar en públic (oratòria).
– Tècniques de presentació eficients.
– Tècniques i habilitats en la negociació.
– Direcció i gestió d’equips de treball.
– Tècniques eficaces per al treball en equip.
– Tècniques de Delegació.
– Gestió del temps.
– Gestió de reunions eficaces.
– La gestió del canvi: com impacta la innovació en les persones.
– La venda personal i les relacions personals.
– Gestió del client intern.
– Resolució de conflictes.
– Aplicació del PNL (Programació Neurolingüística).
– Tècniques de Mentoring / Coaching.

Àrea de Direcció – Gerència

– Definició de Quadres de Comandament i el Balanced Scorecard.
– Aplicació de la Gestió de Projectes a nivell global.
– Definició de processos i millora d’aquests.
– Curs sobre la metodologia Six Sigma.
– Gestió de la qualitat: aplicació de diversos models.
– GRPD/LOPD i LSSI/CE: impacte en l’organització.
– Implantació de Normes ISO (9001, 27001, 14001, …).
– El Business Planning: Etapes i confecció.
– Time to Market.
– Gestió de proveïdors.

Àrea Financera

– Finances per a no financers,
– Finances per a càrrecs directius i càrrecs intermedis.
– Anàlisi d’Estats Financers.
– Gestió i anàlisi del Compte de Resultats i el Balanç.
– Gestió del circulant-Cash Management.
– Credit Management.
– Gestió i aplicació de Costos per a ser competitius.
– Anàlisi i selecció d’inversions.
– La gestió del pressupost anual.
– Macroeconomia: PIB, Inflació, tipus d’interès.

Àrea Màrqueting i Vendes

– Com es realitza un pla de Màrqueting.
– Màrqueting estratègic i operatiu.
– Direcció de vendes.
– Com es realitza un pla comercial.
– La gestió de l’equip de vendes.
– Tècniques de venda: prospecció, captació, negociació, tancament i fidelització.

– Paquets empresarials: ERP, CRM, SRM, ERM, BI, eBusiness, LMS, elearning, KM,…
– Intranet/Internet/Extranets. Com construir-les i la seva evolució i manteniment.
– Comerç electrònic i nous models de negoci.
– Llançament de projectes eBusiness.
– CRM, multicanal i tecnologies emergents.
– La seguretat en l’empresa i a Internet.
– Gestió de bases de dades documentals.
– Disseny, programació i manteniment de pàgines Web.
– Gestió i planificació de les xarxes socials.
– Gestió i estratègia del SEO i el SEM.
– Eines Office 365.
– Eines d’Ofimàtica.

– Gestió de projectes: PMBOK, SCRUM, KANBAN o Scrum Màster, Agile Scrum.
– Posada en marxa de PMO (Oficina de projectes).
– Gestió i presa de requisits en entorns del software.
– Gestió de projectes ERP.
– Gestió de la implementació d’un ERP.
– Com optimitzar la gestió del departament de Tecnologies de la Informació.
– Tendències del software(estat de l’art).

Aprenentatge pràctic per a l'ocupabilitat

Formació Centres Educatius

La incorporació de l’aprenentatge pràctic amb les aplicacions educatives Sage suposa al centre formatiu un important valor afegit d’enfocament a l’ocupabilitat dels seus alumnes.

Aquest valor afegit permet que els centres ofereixin una formació professional diferencial, practica, certificada i enfocada a l’ocupació amb els perfils que necessiten les empreses i per tant sent el nexe d’unió entre formació i teixit empresarial.

Proposta de Valor

Visió global

L'alumnat té una visió global de la gestió administrativa d'una empresa.

Aprèn descobrint

Aprèn descobrint per si mateix en un procés d'error i rectificació.

Flexibilitat

Flexibilitat, metodologia aplicable a diferents col·lectius i sistemes de formació.

Personal qualificat

Donar resposta a les necessitats de personal qualificat que demanden les empreses.

Simulació Empresarial en l'àmbit educatiu

Serveis de formació

Dins dels serveis que posem a la disposició dels Centres Formatius està el de formar als futurs professionals portant-los al seu entorn formatiu amb un dels principals ERP del mercat. Disposar d’una eina formativa, una metodologia contrastada i uns resultats evidents ens alineen a tots cap als objectius de transformació que perseguim en moments de canvi continu.

Sage 50 es converteix en l’instrument perfecte per a ensenyar als futurs professionals què és i com funciona un sistema de gestió empresarial (ERP).

Aquest valor afegit permet que els centres ofereixin una formació professional diferencial, pràctica, certificada i enfocada al treball amb els perfils que necessiten les empreses i per tant sent el punt d’unió entre formació i teixit empresarial.

Modalitat: En línia

Durada: 60 hores

Titulació: Diploma acreditatiu

Aquest curs no inclou l’examen oficial de Sage.

La metodologia d’aquest curs és pràctica perquè considera a l’alumne com a element clau del sistema de formació en línia, la qual cosa li permet aprendre al seu propi ritme. Les diferents eines de treball li possibilitaran aprendre de manera amena i eficaç en interactuar de manera activa.

Cursos e-learning que permetran accedir a una plataforma en línia amb vídeos, textos, exercicis pràctics, autoavaluacions… i formar-se quan es vulgui i des d’on vulgui.

Especificacions:

Tots els professors i tutors que imparteixen la formació Sage 50 són titulats universitaris, experts docents en comptabilitat i gestió comercial, titulats en metodologia didàctica i/o formador de formadors i acreditats per Sage després de passar un examen oficial de Sage per a impartir aquesta formació.

Modalitat: En línia / Presencial

Durada: A convenir

Titulació: Diploma acreditatiu

Aquest curs no inclou l’examen oficial de Sage.

Apostem per la formació de qualitat i la satisfacció dels nostres alumnes, a través d’uns formadors preparats i atents, així com un compromís que garanteixi un bon aprenentatge i progressió. Estem compromesos amb la qualitat en els nostres serveis i en la millora contínua.

Cursos adaptats a les necessitats dels centres, amb l’objectiu de dotar als alumnes de les competències per a treballar amb una eina ERP en les àrees de gestió, facturació i comptabilitat d’una empresa.

Modalitat: En línia / Presencial

Durada: A convenir

Titulació: Diploma acreditatiu

Aquest curs no inclou l’examen oficial de Sage.

Cursos personalitzats sobre les principals extensions de Sage 50 per profunditzar la formació de l’alumne en certs sectors.

Modalitat: En línia / Presencial

Durada: A convenir

Titulació: Diploma acreditatiu

Aquest curs no inclou l’examen oficial de Sage.

És necessari comptar amb equip docent especialitzat que sàpiguen manejar el programa perquè es converteixi en el gran aliat del procés d’ensenyament. La formació del curs Sage 50 per a docents, es planta amb el ferm objectiu d’aprendre tot el necessari per a afrontar la tutorització del curs.

Entitat Certificadora : Sage

Període de validesa: No caduca

Reconeixement: Internacional

La Certificació Oficial Sage és una acreditació de competències en el maneig de les solucions Sage i un valor afegit per al posseïdor de la mateixa en la seva ocupabilitat directa. Aquesta està avalada i gestionada per CERTIUNI, entitat acreditada de referència en les certificacions oficials privades.

L’obtenció d’una Certificació Oficial Sage dona accés a la Comunitat Sage de Talent i Ocupabilitat.

Dirigit a: Professionals i alumnes que vulguin aprendre a usar el programa de gestió empresarial Sage50 o que ja disposin d’aquest.

Descripció: Amb aquest manual de Sage50 en format E-book podràs tenir accés totes les àrees de Gestió i de Comptabilitat que trobaràs dins del programa. Tindràs a mà la possibilitat de resoldre tots els dubtes que et sorgeixin amb el programa i aprendre des de la introducció de seients de manera manual, a portar el control de clients i proveïdors, passant per circuits de venda o compra i accés a tota mena de llistats.

Manual físic: a color, de més de 800 pàgines que cobreix el temari de la certificació.

Manual físic d’exercicis.

Solució integral de comptabilitat i gestió comercial. Operativitat des de 4 a 12 mesos i fins a 20 usuaris.

EL Add-on per a *Sage50 de Centres Formatius ha estat programat per a facilitar la creació de cursos, entrada d’alumnes, creació de grups i empreses i assignació de permisos per als usuaris.

Conté:

Manteniment de professors.
Manteniment de cursos, amb algunes dades d’aquest i els alumnes que s’inscriuen.
Accions des del curs: Generar Grups i Empreses (Cursos i alumnes), per a obrir el curs i els alumnes. Això els crearà tants usuaris i empreses com alumnes, donant permís a cada alumne a la seva empresa. I al professor a totes les empreses dels seus alumnes.
Eliminar Grups i Empreses (Cursos i alumnes), per a tancar un curs una vegada finalitzat i eliminar les dades dels alumnes.
Atorgar Permisos de gestió i Accessos, per a treballar en classe tot el tema dels permisos per perfils.
Eliminar Permisos de gestió i accessos.

Solució integral de comptabilitat i gestió comercial.

Llicència individual per a 1 alumne amb operativitat de 4 A 12 mesos i suport Premium.

Implementació

Integrat en mòdul

La formació s’impartiria integrat al currículum definit modificat per a l’ocasió. Afegiria competències a les definides en el currículum.

Mòdul autònom

La formació prendria identitat pròpia amb el seu propi itinerari acadèmic. Centre acadèmic incorpora en la seva oferta acadèmica reglada est modulo per a la competència tècnica digital dels seus alumnes.

Mòdul extracurricular

Els centres acadèmics amb formació reglada o no poden configurar un mòdul extracurricular que subvencionat o no de
resposta a les necessitats del mercat en l’entorn Sage, el seu canal de distribució i en el seu univers de clients.

H2I2T, sempre connectant amb l'èxit!

Contacta amb nosaltres i t’assessorem

small_c_popup.png

Et podem ajudar?

CONTACTA AMB NOSALTRES

Bisbe Comes, 12 Baixos
08241 Manresa, Barcelona

info@h2i2t.com
T. 936 289 889

small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?