Analitza la teva empresa en temps real

Converteixi l'anàlisi del seu negoci en un avantatge competitiu

LamData és el producte d’integrar la tecnologia de Microsoft Power BI amb el programa Sage 50. El resultat és un conjunt de panells o quadres de comandament interactius amb els quals podrà visualitzar totes les dades que desitgi de la seva companyia i que estiguin continguts en Sage 50.

Els millors socis tecnològics

Controla i interpreta les dades de la teva empresa per a una correcta consecució dels objectius i la posterior presa de decisions estratègiques

Visió global de l'estat de l'empresa

Obtingui una visió 360° i visualitzi els principals KPI's

Prengui les millors decisions empresarials a cada moment gràcies a un total coneixement de l’estat de la seva companyia.

Vendes

Seguiment de vendes i facturació, control dels marges obtinguts, l'evolució anual i geogràfica.

Compres

Analitza les compres per magatzem, marca, família o article, així com una evolució de les compres interanuals.

Financier

Podrà visualitzar i analitzar el balanç de situació, les partides patrimonials, les pèrdues i guanys.

Magatzem

Anàlisi global de l'estoc per mesos i anys de la seva companyia per magatzem, marca, família o producte.

Intel·ligència empresarial

Evoluciona la teva empresa tradicional a una empresa digital intel·ligent

Integri la informació de les dades de Sage 50 amb altres orígens per a generar un únic repositori d’informació.

Control de KPI's

Conjunt de panells i visuals de vendes, compres, finances i magatzem.

100% Cloud i multiplataforma

Accedeixi a LamData d'una forma fàcil, ràpida i segura (credencials accés).

Personalizatble

Podrà configurar els quadres de comandament i adaptar-los a les necessitats del seu negoci.

Gràfics i trazabilitat

Disposa de quadres de comandament, estadístiques, gràfics i comparatives.

Col·laboració interdepartamental

Comparteixi informes per a oferir informació als membres de la seva empresa.

Integració i seguritat

Estableixi perfils o rols d'accés a la informació per a cada tipus d'usuari.

Informació centralizada

Unifiqui tota la informació i generi un únic punt d'accés.

Informes i exportació

És possible fer seguiment per empresa, àrea o en tot el seu conjunt.

Mobilitat i connectivitat

Accedeixi a l'aplicació des de qualsevol ubicació amb qualsevol dispositiu

H2i2T, sempre connectant amb l'èxit!

Contacta amb nosaltres i t’assessorem

small_c_popup.png

Et podem ajudar?

CONTACTA AMB NOSALTRES

Bisbe Comes, 12 Baixos
08241 Manresa, Barcelona

info@h2i2t.com
T. 936 289 889

small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?