Blog

Planificar. Fer. Verificar. Actuar.

Integració ERP i l’E-Commerce

Amb la creixent competència del mercat, la integració del ERP i l’E-Commerce és una de les claus necessàries per a millorar la competitivitat de les empreses. Els models de negoci estan en continu desenvolupament davant la varietat de noves tecnologies que estan apareixent, accelerant la globalització de l’economia.

Seguir leguint...

Diferències entre un ERP i un CRM

Sovint, ens arriben leads preguntant per ERP i CRM, dubtant de les funcionalitats de cadascun, sense saber molt bé les seves diferències i, per consegüent, tenint dubtes sobre quin programari li interessa més per al seu negoci.

Seguir leguint...

Com calcular el ROI d’un projecte ERP

Resumint, el ROI en un projecte ERP és la quantitat de diners que obtenim a causa de la implementació d’un software o de la seva millora. També ens dona la informació de l’impacte econòmic en la nostra caixa, especificant la quantia de diners que haurem de gastar i quant. En definitiva, és una relació de cost/benefici.

Seguir leguint...

Què és software?

Des del punt de vista Legal es tracta d’un conjunt d’instruccions per a ser usades directament o indirectament en un equip computacional a fi d’efectuar o obtenir un determinat procés o resultat, contingut en un suport digital. La definició se centra no tant en l’efecte que produeix en l’equip on s’utilitza, sinó en el suport on s’emmagatzemen el conjunt d’instruccions.

Seguir leguint...

Tecnologies de la Informació en la cadena de subministrament

Les TIC donen suport a les operacions de logística, internes o de producció. Entendrem la logística com l’activitat que s’encarrega del moviment i emmagatzematge de materials de la cadena de subministrament, i els components i productes intermedis al llarg dels processos productius, amb la finalitat de permetre el compliment d’objectius de continuïtat, ordre i terminis.

Seguir leguint...

Digitalitzar la gestió d’ordres de treball

Com estalviar temps i millorar la qualitat del servei constantment. Aquesta és una pregunta que sol perseguir a totes les empreses de serveis. La digitalització ens permet respondre a aquesta pregunta. Tot comença a transformar la gestió d’ordres de treball. La funció d’una ordre de treball permet controlar i programar els treballs. És el centre de la gestió de manteniment, instal·lació i/o reparació.

Seguir leguint...

Software ERP per a planificació i previsió de la demanda

Un software per a planificació de la demanda permet administrar d’una manera avançada els recursos de l’empresa i conèixer la seva capacitat. Amb una millor administració de les previsions i pronòstics de vendes, els aprovisionaments i els plans de producció, incrementat com a conseqüència el grau de satisfacció dels nostres clients.

Seguir leguint...

Avantatges d’utilitzar un Sistema de Gestió Empresarial

Quan és moment de prendre la decisió d’implementar un Software de Gestió empresarial a l’Empresa, és necessari conèixer els avantatges que pot generar i així contrastar els beneficis que comporta amb les necessitats del propi negoci. Amb la seva implementació no sols adquirim un Software, estem innovant en els nostres processos

Seguir leguint...
small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?