Avaluant el nivell de transformació digital del negoci

La majoria dels negocis estan tractant de mesurar el seu progrés i avaluant la seva maduresa per a així tractar de comparar-la amb els seus competidors.

Aquest mesurament és complicat, la transformació digital és un tema ampli que requereix d’habilitats en les àrees d’estratègia, personal, processos, tecnologia i capacitats.

Encara que hi ha habilitats i capacitats necessàries per al propi èxit empresarial, la transformació requereix de nous recursos que s’han d’adquirir i desenvolupar.

Les qüestions principals són: quins són els pilars i elements de maduresa, i quins recursos són nous i diferents en comparació amb els negocis actuals.

Pilars fonamentals de la transformació digital

Estratègia i visió

L’estratègia ha d’establir un programa en termes d’objectius, mantenir la perspectiva centrada en els clients i estar alineada amb el negoci i les seves inversions per a aconseguir els canvis necessaris.

Estratègia digital. És necessari establir els resultats de negoci desitjats. Cada negoci tindrà un conjunt diferent d’objectius transformadors i diferents prioritats.

Enfocament digital. L’enfocament sempre sota la perspectiva centrada en els clients serveix com a camí de la transformació i haurem d’ajustar-ho contínuament en base canvis en les demandes dels clients.

Inversions. Inversions assignades específicament són essencials per a finançar els canvis en els processos i models de negoci, productes i serveis.

Personal i cultura

Lideratge. Com les iniciatives de transformació abasten a totes les parts del negoci és necessari tenir lideratge per a convertir-les en fonamentals.

Cultura. Una vegada que les iniciatives requereixen reinventar i redissenyar els models tradicionals de negoci, processos i mètodes de treball, aquestes requereixen de cultura innovadora i col·laborativa per a permetre tolerància i capacitat de risc, reforçar els canvis i fomentar l’experimentació.

Habilitats digitals. Es necessitarà la incorporació d’habilitats digitals sostingudes en totes les àrees estratègiques del negoci i així poder fer el treball amb un conjunt nou d’eines i tècniques.

Processos i administració

Innovació digital. Són importants les pràctiques d’innovació corporativa, per a identificar i accelerar la transformació. S’han d’assegurar mecanismes d’innovació contínua i col·laborativa, tant internament com externament.

Gestió del canvi. Com l’impacte de les iniciatives de transformació solen tenir un impacte profund en el negoci, els programes de gestió del canvi han de tenir un model de participació que inclogui l’ampli conjunt de parts interessades.

Administració. És important promoure el nivell de coordinació i intercanvi entre les diferents unitats del negoci, per a minimitzar riscos i costos i assegurar-se l’alineació amb les prioritats estratègiques.

Tecnologia i capacitats

Tecnologies disruptives. Per a desenvolupar la pròxima ona d’aplicacions digitals, les tecnologies disruptives poden aplicar-se combinant-les. Primer com a experiències digitals essencials: mitjans socials, mobilitat, anàlisi de dades i núvols. Després com a experiències digitals impressionants: automatització intel·ligent, internet de les coses, seguretat cibernètica. Totes orientades a crear propostes úniques i d’alt valor per als clients.

Models de negoci en línia. Converteixen les cadenes de valor tradicionals en xarxes de valor multidimensionals. Converteixen models de valor unidireccionals en bidireccionals i continus.

Domini de serveis digitals. No és suficient tenir un innovador conjunt de productes o serveis, també és necessari dominar com dissenyar, desenvolupar, implementar, administrar i promoure els serveis digitals

La transformació digital és un viatge, no una destinació

La transformació digital és clarament un viatge, fins i tot quan s’aconsegueix la maduresa en totes les dimensions, hi haurà demanda d’innovació contínua i resposta ràpida a canvis, reptes i oportunitats. Un dels beneficis d’avançar en la corba de maduresa és poder incorporar noves capacitats i habilitats perquè l’agilitat es converteixi en l’ADN del model operatiu del negoci.

Què passarà amb la transformació digital?

Podem estar segurs que una de les constants és el canvi. Podem esperar canvis en tots els pilars fonamentals: estratègia, personal, processos i tecnologia. I encara que aquests poden semblar tradicionals cada pilar té nous enfocaments en comparació als negocis habituals.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
CONTACTO
small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?