Sabem que la planificació estratègica per aconseguir propòsits o objectius en la implantació exitosa d’un projecte ERP passa per les millors pràctiques, les quals són ben conegudes i documentades. Amb la intenció d’anar mes allà, són les estratègies clau aquí detallades les que crec permetran l’enfocament cap a una gestió de projectes exitosa en la implantació d’un ERP.

Focus.

Necessitat de tenir un abast ben definit.

  • El que està en l’abast
  • El que està fora de l’abast
  • Que s’està fent i qui ho fa.

A l’igual d’important és la definició com les restriccions i suposicions. Un abast ben definit permetrà a l’equip centrar-se en les activitats que tenen un impacte directe en els objectius del projecte i en filtrar el treball que es troba fora de l’abast.

Hem de generar una comunicació real als usuaris de l’abast i les possibilitats d’aquest.

Coneixement del negoci.

Com es pot liderar un projecte que generi valor si no s’entén el negoci?

Podem realitzar el control i la gestió del projecte, però analitzar si el projecte està generant valor és difícil de saber si no s’entén quins resultats generen realment aquest valor.

Tenir clars quins són els objectius i quin és la visió de l’organització en relació amb el canvi i com serà l’estratègia per afrontar aquest canvi. Que es busca amb la implantació ?, Que es vol millorar?, quines noves tasques sorgiran i canviaran?.

Orientar-se als resultats.

Concentrar-se en els objectius i el resultat correcte: Acabar en temps i dins del pressupost són bones mètriques de mesurament del projecte, però no garanteixen que es generi valor empresarial.

La capacitat per prendre decisions és fonamental en l’èxit d’una implantació, però per prendre-les necessitem reunir informació orientada a aquesta presa de decisions, l’orientació cap a generar grans volums d’informació creient que permetrà als clients prendre millors decisions és falsa, solament quan la informació és la correcta i es comunica al moment adequat es crea el coneixement per prendre les decisions adequades.

El model d’implantació ha de proporcionar resultats que siguin comprensibles para tothom.

Crear i promoure confiança.

Confiar i verificar seria l’enfocament, però aquests han de ser freqüents en lloc d’un esdeveniment que es produeix una sola vegada. No podem esperar a desenvolupar confiança solament durant la fase de proves o validació.

Crear compromís i confiança facilitessin el treball, la possibilitat de millorar i que tot funcioni d’una manera òptima.

Adaptació.

No hem de confondre pla amb execució. Un pla de projecte és un model simplificat de la realitat basat en factors, la definició dels quals se seguirà elaborant durant el projecte. Els canvis passen i hem de ser flexibles i adaptar-nos per aconseguir les metes desitjades.

La gestió efectiva del projecte ha de ser més que solament la coordinació i el control, ha de ser una porta a aconseguir els resultats empresarials desitjats.

El disseny del procés de canvi ha de generar la menor quantitat de problemes possibles, alineant el treball necessari de tots amb la necessitat de fer-ho i fer-ho el més ràpid possible. Quan el canvi es frena genera un perjudici molt gran a l’èxit del projecte.