L’era digital està obligant a les empreses fer un esforç per adaptar-se, al cap i a la fi, millorar els processos i adaptar-los al consumidor implica, senzillament, fer les coses adequades, adequadament.

La transformació digital és més que una simple iniciativa tecnològica, és una estratègia per revisar el model de negoci d’una organització.

L’ús de la tecnologia doncs està destinada a fer millores quàntiques en lloc de fer ajustos incrementals.

Aquest procés de transformació comú a moltes empreses comporta errors, ells són inevitables i no hauríem de tenir-los por, doncs ells seran una part important del viatge.

Errors comuns en els processos de transformació digital.

  • No entendre que és i que implica el procés de transformació digital d’una empresa.

Diferents estudis han posat en relleu que la majoria de les empreses s’embarquen en la transformació sense saber què aspectes han de transformar-se.

El no dedicar a analitzar que implica la transformació digital, la no identificació que aspectes digitals que s’han de millorar i sobretot per on s’ha de començar formen part d’ells.

  • No tenir un pla definit ni uns objectius clars marcats.

Moltes empreses comencen la seva implementació sense haver fixat una estratègia, sense haver analitzat a fons el punt de partida, la tecnologia que es disposa, les seves capacitats organitzatives, els seus processos, etc…

És cert que tan important és en aquest procés disposar d’un pla, com de la flexibilitat necessària per adaptar-ho a mesura que s’avança.

  • Ajornar i no començar la implementació d’aquest pla.

La mateixa complexitat d’aquesta transformació, ens fa entrar en bucles de versions, sense adonar-nos que estem perdent temps en no passar a l’acció.

El primer pas és el més difícil, però és el més important.

  • Tenir pressa.

Aquesta en general es mala companyia en els projectes, però la transformació sol inspirar una urgència especial, motivada per la sensació de que la supervivència al món digital ve donada per la mateixa rapidesa que actuen les Startup.

  • Creure que no afecta a tots els departaments.

Es creu que aquesta transformació ha de ser promoguda i afecta en última instància als departaments TI i Màrqueting, quan en realitat per tenir èxit ha d’abastar a tota l’organització.

  • No comptar amb la implicació de la direcció.

El quòrum sobre la urgència de la transformació sol ser unànime, però no està subscrit per la part directiva, que segueix amb estratègies de negoci convencionals.

Un CEO poc compromès, comporta la derrota del procés de transformació i qui sap si la sentència de mort de l’empresa.

  • No comptar amb el talent digital necessari.

Serà tan important invertir en tecnologia com en el talent necessari.

El destinar equips reduïts o sense les capacitats necessàries, sol ser un error comès per milers d’empreses que comencen el camí.

  • El grau de satisfacció quan s’aconsegueix un grau de digitalització superficial.

De vegades es perd de vista el pla original a la consecució de les primeres fites.

Aquests són molt importants doncs augmenten la motivació i reforcen la vocació d’arribar al final, però no en quan es converteixen en una distracció o excusa, pensant que ja s’ha aconseguit la meta final.

  • Considerar el pressupost en digitalització com una despesa no com una inversió.

Encara que sempre posem èmfasi en el talent i el lideratge, no oblidem el fonamental, disposar de pressupost per dur-ho a terme.

Si prenem solament els excedents d’altres projectes, és que no ens ho estem prenent de debò.

  • Actuar en funció del que facin els nostres competidors directes.

Si alguna cosa caracteritza l’economia digital, és que disminueix les fronteres entre negocis, passant empreses que abans eren competidores a convertir-se en clients.

No podem doncs basar-nos en funció del que facin els nostres competidors directes, conforme al mateix model de negoci, aquest ha de suposar una sèrie d’eficiències i avantatges competitius per davant d’ells.