Transformació Digital

25.01 - 2022

Tecnologies de la Informació en la cadena de subministrament

Les TIC donen suport a les operacions de logística, internes o de producció. Entendrem la logística com l'activitat que s'encarrega del moviment i emmagatzematge de materials de la cadena de subministrament, i els components i productes intermedis al llarg dels processos productius, amb la finalitat de permetre el compliment d'objectius de continuïtat, ordre i terminis.
16.12 - 2021

Software ERP per a planificació i previsió de la demanda

Un software per a planificació de la demanda permet administrar d'una manera avançada els recursos de l'empresa i conèixer la seva capacitat. Amb una millor administració de les previsions i pronòstics de vendes, els aprovisionaments i els plans de producció, incrementat com a conseqüència el grau de satisfacció dels nostres clients.
10.10 - 2020

Què és una empresa digital?

La digitalització és una estratègia competitiva de l'empresa, un pla i els seus recursos es posen a disposició per a tenir èxit en la seva execució
09.09 - 2020

Què és un servei de consultoria?

La Consultoria és un Servei especialitzat d'assessorament prestat per professionals amb coneixements i experiències.
15.02 - 2022

Què és software?

Des del punt de vista Legal es tracta d'un conjunt d'instruccions per a ser usades directament o indirectament en un equip computacional a fi d'efectuar o obtenir un determinat procés o resultat, contingut en un suport digital. La definició se centra no tant en l'efecte que produeix en l'equip on s'utilitza, sinó en el suport on s'emmagatzemen el conjunt d'instruccions.
05.12 - 2020

Pràctiques per a una transformació digital efectiva

Entendre que la digitalització és la base per a gestionar el difícil i poder créixer i el digital és la base per a innovar i donar veritable valor als clients que cada vegada busquen productes i serveis més sofisticats i personalitzats, és el punt de partida per a començar la transformació. Sense una digitalització efectiva la transformació serà un camí ple d'obstacles.
22.10 - 2020

Perquè serveixen les dades?

La digitalització és una estratègia competitiva de l'empresa, un pla i els seus recursos es posen a disposició per a tenir èxit en la seva execució
31.03 - 2021

Obstacles en la implementació d’un sistema de traçabilitat

És normal que, a l'hora d'implantar un sistema, es presentin dificultats en la seva implementació. Conèixer-les i analitzar-les ens permetrà afrontar-les i superar-les. Limitació de recursos Un dels factors mes importants, gran part dels elements que es necessiten són costosos i la falta de recursos dificultés a les empreses l'adquisició dels equips necessaris per al seu sistema de traçabilitat.
03.08 - 2021

Gestió de processos i tecnologies de la informació

Les empreses son tan eficients com ho son en la gestió de processos. La majoria ja s'ha adonat d'aquesta importància i es plantegen com millorar-los per a així evitar alguns dels problemes habituals: baix rendiment, poc enfoco al client, murs entre departaments, subprocesos inútils, manca d'una visió global del negoci, nínxols d'informació per falta de definició
small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?