Un sistema ERP Modern

Un programa empresarial anomenat modern no deixa de ser un paquet complex i complet que integra diverses funcions i recursos de la companyia i com tal ha de proveir informació segura i confiable en temps real.

El sistema ERP comprèn de funcions transversals que no es poden incloure en altres sistemes d’informació. La sincronització de les dades, l’estandardització, la homogeneïtzació i la modularitat del sistema entre d’altres.

Amb el pas del temps s’han anat agregant noves característiques funcionals a les tradicionals en els processos de selecció i avaluació del ERP. Atributs que tenen impacte en la capacitat del programa de mantenir el seu nivell d’acompliment dins de les condicions establertes per un període de temps.

Funcionalitat

És la capacitat del programa per donar solució als requeriments expressats pels usuaris. Habilitat per realitzar el treball desitjat. Subcategories:

Precisió

Adaptació

Interoperabilitat

Seguretat

La funcionalitat d’un ERP haurà de donar solució entre uns altres als requeriments:

Processos financers

Administració de recursos humans

Processos de la cadena de subministraments

Processos de manufactura

Processos de serveis al client

Havent de cobrir també alguns processos molt específics, però sempre sota unes condicions molt precises i detallades.

Confiabilitat

És la capacitat del sistema ERP per a la prestació dels serveis amb un determinat nivell de rendiment, sota unes condicions establertes i en un període de temps definit. Habilitat per mantenir-se operatiu. Subcategories:

Maduresa

Tolerància a falles

Recuperació

Podríem definir-ho d’una altra forma: com la probabilitat que falli per un problema donat dins d’un període de temps.

Usabilitat o facilitat d’ús

Capacitat del programa perquè els usuaris ho aprenguin, utilitzin i els resulti atractiu sota unes condicions determinades. Interfície d’usuari i documentació adequats. Subcategories:

Comprensió

Aprenentatge

Operativitat

Eficiència

Capacitat de proporcionar un determinat rendiment en relació amb els recursos utilitzats, sota condicions establertes. No han de malgastar-se recursos. Subcategories:

Comportament

Utilització de recursos

Compliment

Facilitat de manteniment

Capacitat de ser modificat amb el mínim esforç. Esforç necessari per conservar el funcionament normal o la seva restitució quan falla. Subcategories:

Facilitat d’anàlisi

Facilitat de canvis i modificacions

Estabilitat

Facilitat de proves

Portabilitat

Capacitat del programa de ser transferit a un nou entorn. Capacitat de ser executat sota diferents sistemes operatius, estructures i  diferents departaments i organitzacions. Subcategories:

Adaptació

Instal·lació

Coexistència

Compatibilitat

Capacitat que tenen els diferents mòduls, conjunt de models funcionals del sistema integrat, per intercanviar dades entre si i amb altres aplicacions.

Complexitat

Capacitat d’interactuar entre els diferents mòduls, tant a nivell de desenvolupament, manteniment, com en referència a les necessitats de l’usuari final.

Modularitat

Tots els mòduls haurien de poder implementar-se d’acord amb les necessitats de cada negoci i ser compatible amb els seus recursos.

Reusabilitat

Capacitat que el codi del programari pugui ser utilitzat en un projecte o un altre sense necessitat de fer nous desenvolupaments. Aquesta capacitat la podem valorar per diferents raons:

Menor període de temps per a desenvolupaments

Estalvi en recursos

Funcions provades i testades preparades per utilitzar

Mobilitat

Possibilitat des de qualsevol lloc i a qualsevol moment es tingui accés a la informació, pel simple fet de disposar un dispositiu mòbil amb accés a internet.

Social

El ERP social o col·laboratiu inclourà capacitats d’aplicacions socials. Basant-se en l’intercanvi de dades operacionals mes que en la incorporació de dades socials. El seu impacte serà tan transformador com al seu moment ho van anar les xarxes.

Quadre resumen capacitats

Característica

Sub-Característica

Descripció

Funcionalitat

Precisió

Oferir resultats tal como varen ser definits.

 

 

Adequació

Executar la funció requerida.

 

Interoperabilitat

Interactuar amb d’altres sistemes.

 

Seguretat

Prevenció d’accessos no autoritzats.

Confiabilitat

Maduresa

No presentar falles eliminades per intervenció humana.

 

Tolerància a falles

Mantenir nivell de producció en cas de falles.

 

Recuperació

Recuperar dades en cas de falles.

Facilitat d’us

Comprensió

Reconeixement del usuari de la facilitat d’us.

 

Aprenentatge

Facilitat de ser après.

 

Operativitat

Us amb el mínim esforç.

Eficiència

Comportament

Resposta ràpida a requeriments.

 

Utilització de recursos

Us freqüent de recursos tècnics.

 

Compliment

Compliment estàndards de eficiència.

Manteniment

Anàlisis

Identificació de falles y modificació amb mínim esforç.

 

Canvis

Realització de canvis o modificacions.

 

Estabilitat

Funcionament després de canvis.

 

Probes

Validació ràpida dels canvis.

Portabilitat

Adaptació

A nous entorns tècnics.

 

Instal·lació

Facilitat d’instal·lació.

 

Co existència

Convivència amb d’altres aplicacions, intercanvi de dades i recursos.

Mobilitat

Accés

Des de qualsevol lloc i moment.

Social

 

Facilitador col·laboració i comunicació.

 

 

Millorar processos de negoci.

 

 

Millorar la participació del usuari.

 

 

Construir una base de coneixement.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
CONTACTO
small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?