Tipus de Projectes en la fase de post implementació del ERP

Més enllà de les tasques diàries, l’ERP s’ha convertit en un dels actius més importants en la cadena de valor del negoci.

Aquest és el punt de partida dels projectes de millora en la fase post implementació.

Aquests projectes busquen adaptar el sistema a les condicions canviants dels processos de negoci, desenvolupar noves funcionalitats sobre les ja existents, incorporar nous mòduls i aplicacions amb la finalitat de generar més i millors avantatges competitius.

Projectes destinats a la continuïtat i millora

Auditories post implementació

Projectes d’anàlisis i avaluació dels beneficis econòmics rebuts a conseqüència de la inversió realitzada en la implementació del ERP.

Millora contínua del negoci

Projectes d’aprofitament dels avantatges competitius en l’ús i explotació de l’eina.

Integració de clients en la plataforma tecnològica del negoci.
Intercanvi electrònic de dades amb els nostres proveïdors.
Simplificació de processos de negoci, optimitzant i racionalitzant l’ús de recursos.
Unificació processos logístics i de gestió entre diferents canals de negoci.

Tots aquests exemples generen canvis i ajustos en el ERP.

Entre les millores del negoci, podem destacar les adquisicions o fusions amb altres companyies, la qual cosa propiciés la creació de projectes d’integració entre els diferents sistemes d’informació.

Actualitzacions del sistema

A conseqüència de l’avanç en les tecnologies de la informació o els canvis interns de les plataformes ERP, es fan necessaris processos d’actualització i modernització.

Aquests són en principi sol·licitats pels mateixos fabricants, com a condicions per a poder continuar donant el suport i garanties a la plataforma ERP.

Aquestes addicionalment també poden comportar l’increment de l’acompliment i la millora en la gestió de la informació.

Les actualitzacions sempre han de tenir en compte les necessitats i configuracions particulars de la plataforma considerades en la fase d’implantació i així evitar impactes negatius en l’execució dels processos de negoci.

Desenvolupament d’habilitats als usuaris finals

Aquesta activitat típica d’aquesta etapa és la gestió del coneixement, capacitació i entrenament a usuaris finals, des d’un punt de vista transaccional així com en l’anàlisi i generació d’informes.

Aquestes activitats tenen com a objectiu aconseguir un bon nivell d’explotació i adopció de l’eina implementada.

Projectes segons objectius interns del negoci

Projectes de Compliment

Aquests sorgeixen a conseqüència de la necessitat d’adaptació als requeriments de compliment de normatives, tant internes (polítiques, instruccions …) com a externes (lleis, normes tècniques, regulacions …).

Alguns exemples:

Reformes en els impostos i mecanismes de tributació.
Disposicions governamentals a incloure en els documents.
Registre d’hores de treball.
Modificació de la informació en les etiquetes dels productes.
Control de temps en els processos de millora interna.

Projectes de Sostenibilitat

La seva finalitat és garantir la continuïtat dels processos de negoci definits en els objectius inicials de la implementació.

Consulta d’històrics superiors als definits inicialment per un tema d’emmagatzematge.
Actualització de versions i adaptació als nous desenvolupaments incorporats pel fabricant.

Projectes de Millora de processos de negoci

Busquen l’avanç o desenvolupament d’una funcionalitat existent amb una reducció de temps o un millor aprofitament dels recursos.

Alguns exemples:

Optimització de la gestió de compres.
Desenvolupament de nous taulers per a controlar les queixes i reclamacions de clients.
Millores en el control i liquidació de absentismes en les nòmines.
Nous informes i indicadors de gestió en l’àrea de proveïment.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
CONTACTO
small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?