Tecnologies de la Informació en la cadena de subministrament

Les TIC donen suport a les operacions de logística, internes o de producció. Entendrem la logística com l’activitat que s’encarrega del moviment i emmagatzematge de materials de la cadena de subministrament

Les TIC donen suport a les operacions de logística, internes o de producció. Entendrem la logística com l’activitat que s’encarrega del moviment i emmagatzematge de materials de la cadena de subministrament, i els components i productes intermedis al llarg dels processos productius, amb la finalitat de permetre el compliment d’objectius de continuïtat, ordre i terminis.

Com han evolucionat les tecnologies de la informació

La integració ha estat progressiva, evolucionant en funció de l’àrea d’aplicació en l’empresa i de la tecnologia existent a cada moment.

CONTROL D’ESTOC

Els primers esforços de van orientar cap a l’àrea de control d’estoc.

Conèixer l’estoc del producte en els magatzems, els consums realitzats, la seva valoració i la seva integració amb la resta de les aplicacions (Comptabilitat i Gestió) es van revelar com a factor d’èxit en l’optimització de processos.

MRP

Aquests sistemes comencen a utilitzar els escandalls, enfocament jeràrquic en la gestió de l’inventari, permetent l’elaboració d’un pla de materials a partir de tres elements:

  • El programa mestre de producció.
  • La llista de materials.
  • El registre d’inventaris.

El principal problema és que es passen per alt les restriccions de capacitat i les tècniques de gestió de la producció.

MRP II

Com a evolució natural dels primers MRP, aquests si tenen en compte tant les necessitats de gestió i planificació del material, com els recursos i capacitats necessàries.

Aquests sistemes estan centrats en l’àrea de producció s’integren amb altres àrees, (enginyeria, recursos humans, logística) i se li afegeixen noves funcionalitats per a cobrir aquestes àrees.

Apareix el nou concepte de ERP, que defineix més clarament el concepte de sistema d’informació integrat de gestió d’empreses.

Tecnologies de la informació en la cadena de subministrament

Les TIC s’han convertit en un mitjà per a agilitar, flexibilitzar i millorar l’intercanvi d’informació i operacions utilitzades en la gestió de magatzems.

Les principals eines TIC’s aplicades en la logística interna són:

ERP

Concebut com a gestor integrat de les funcions de l’empresa.

Els principals avantatges serien la utilització d’una base de dades única el que facilita les comunicacions i l’intercanvi d’informació entre les diferents àrees de l’empresa evitant la duplicitat i redundància d’informació.

WMS/SGA

Subsistema d’informació que facilita l’administració del flux de productes, el maneig de les instal·lacions logístiques i un control adequat de l’estoc.

Facilitant l’optimització dels recursos, reduint costos, i oferint una millor prestació del servei en reduir l’activitat de Picking.

LMS

Com a complement del WMS permet controlar les activitats dels operadors. Inclouen bones pràctiques per a la realització de tasques en el magatzem i indicadors per a mesurar rendiments.

La seva utilització en les operacions de recepció i distribució permet augmentar l’eficàcia de les operacions, tenint en compte que són el filtre dels productes abans d’entrar o sortir de l’empresa.

PICK TO LIGHT/VOICE

Són sistemes de Picking que es basen en sistemes lluminosos i de veu.

Pick To Light, com a component bàsic són indicadors lluminosos que guien a l’operari tant en termes d’ubicacions com quantitats a recollir. Una vegada realitzada la confirmació s’actualitza l’estoc en temps real.

Pick to voice, l’operari porta un receptor on pot rebre o transmetre missatges sobre l’operació de picking que està realitzant.

OMS

Ofereixen funcionalitats relacionades amb la gestió de comandes en els diferents processos logístics. Recepció, distribució, traçabilitat.

El seu funcionament és en temps real i inclouen informació del client, producte, estoc. Entre altres facilita les operacions de recepció i distribució disminuint els errors i augmentant l’eficiència.

YMS

És un sistema d’administració de patis que permet controlar els molls de recepció i distribució, incloent el rastreig i seguiment dels camions a través de la geolocalització en temps real.

El seu impacte en els processos de recepció i distribució es veu reflectida en facilitar el planejament i assignació de recursos per a l’execució d’operacions. S’eliminen temps morts i es minimitzen riscos. Es monitoren us camions, els temps d’espera i els estocs en aquests mitjans de transport.

RFID

El codi de barres és una tecnologia de codificació que permet capturar informació de manera automàtica i inequívoca en qualsevol punt de la Xarxa de Valor. Actualment, és el mitjà més utilitzat d’identificació de productes, però la seva existència es troba amenaçada per la identificació amb radiofreqüència, degut que aquest supera les limitacions, i ofereix major flexibilitat i agilitat en l’administració de la cadena de subministrament.

Es pot organitzar l’emmagatzematge, la càrrega, el transport i el lliurament de mercaderia electrònicament, sense contacte físic entre el mòdul RFID i el sistema corresponent de recepció de dades.

SCE

La gestió de la cadena de subministrament és un terme ampli que es refereix a la coordinació de la producció, l’emmagatzematge, l’inventari, la distribució i el transport entre els participants en una cadena de subministrament per a respondre de manera eficient a la demanda dels clients i minimitzar els costos. L’execució de la cadena de subministrament és una de les dues funcions principals de la gestió de la cadena de subministrament, sent la planificació de la cadena de subministrament l’altra.

Els beneficis potencials en utilitzar el SCE són:

  • Optimitzar els processos logístics.
  • Compliment de comandes a temps i sense errors.
  • Visibilitat de l’estat de la comanda a través de la cadena.
  • Ús òptim de l’inventari disponible.
  • Reducció d’activitats en el centre de distribució.
Facebook
Twitter
LinkedIn
small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?