Arees i Serveis

Des de H2I2T ajudem mitjançant una visió objectiva i imparcial a implantar i/o millorar les Tecnologies de la Informació i Comunicació de la petita i mitjana empresa. Tenim els coneixements, l’experiència i els contactes per donar solucions en la mesura de les seves necessitats i pressupost.

Arquitectura TIC

serveis_2

 • Pla Director de Sistemes d’Informació

 • Planificació de les Comunicacions e Infraestructures

 • Pla de Continuïtat del Negoci

 • Pla Global de Seguretat Física i Lògica

 • Planificació de la Mobilitat i la Col·laboració

 • Planificació Presencia i Eines Internet

 • Definició i gestió del pressupost global de l’àrea TIC

 • Licitació, contractació i/o compra de serveis i tecnologia

 • Inventari tecnològic i diagnosi de la seva viabilitat

 • Assessoria preventiva i/o correctiva de l’àrea TIC

 • Assessoria tecnològica per a emprenedors i autònoms

 • Automatització i digitalització de processos de negoci

Assessoria TIC

serveis_3

Gestor de les TIC

serveis_1

 • Definició i implantació de diferents projectes tecnològics

 • Elaboració de Plecs de Requeriments per a projectes

 • Selecció i avaluació d’alternatives tecnològiques

 • Procés en la Gestió del Canvi

 • Normatives i Qualitat dels serveis

 • Gestió de processos d’innovació TIC

 • Suport a consultores i empreses en la implantació de Sistemes de Gestió Empresarial

 • Parametrització i administració de paquets de software (erp, web-sites, e-commerc, …)

 • Formació personalitzada en eines TIC

 • Col·laboracions específiques que necessiti l’empresa

Recursos TIC

serveis_4