Jordi Cabanes

25.01 - 2022

Tecnologies de la Informació en la cadena de subministrament

Les TIC donen suport a les operacions de logística, internes o de producció. Entendrem la logística com l'activitat que s'encarrega del moviment i emmagatzematge de materials de la cadena de subministrament, i els components i productes intermedis al llarg dels processos productius, amb la finalitat de permetre el compliment d'objectius de continuïtat, ordre i terminis.
04.01 - 2022

Digitalitzar la gestió d’ordres de treball

Com estalviar temps i millorar la qualitat del servei constantment. Aquesta és una pregunta que sol perseguir a totes les empreses de serveis. La digitalització ens permet respondre a aquesta pregunta. Tot comença a transformar la gestió d'ordres de treball. La funció d'una ordre de treball permet controlar i programar els treballs. És el centre de la gestió de manteniment, instal·lació i/o reparació.
16.12 - 2021

Software ERP per a planificació i previsió de la demanda

Un software per a planificació de la demanda permet administrar d'una manera avançada els recursos de l'empresa i conèixer la seva capacitat. Amb una millor administració de les previsions i pronòstics de vendes, els aprovisionaments i els plans de producció, incrementat com a conseqüència el grau de satisfacció dels nostres clients.
22.11 - 2021

Avantatges d’utilitzar un Sistema de Gestió Empresarial

Quan és moment de prendre la decisió d'implementar un Software de Gestió empresarial a l'Empresa, és necessari conèixer els avantatges que pot generar i així contrastar els beneficis que comporta amb les necessitats del propi negoci. Amb la seva implementació no sols adquirim un Software, estem innovant en els nostres processos
22.10 - 2021

Com millora la nostra logística amb la implementació d’un ERP

Un Software ERP ha de tenir la capacitat de gestionar de manera eficient els processos operatius i repetitius presents en les operacions logístiques i millorar-los. Són els processos logístics el modus operandi de molts negocis sent aquests els que ens permetran avaluar la viabilitat de lliurament d'una mercaderia o servei al client.
08.09 - 2021

La tecnologia que canviarà de nou les nostres vides: Blockchain

El Blockchain, o cadena de blocs, és en resum una base de dades online compartida, que funciona com un llibre per al registre d'operacions y transaccions. Aquesta sèrie d'anotacions poden registrar codis, quantitats, dates, participants, etc... La utilització de claus criptogràfiques per al seu registre
03.08 - 2021

Gestió de processos i tecnologies de la informació

Les empreses son tan eficients com ho son en la gestió de processos. La majoria ja s'ha adonat d'aquesta importància i es plantegen com millorar-los per a així evitar alguns dels problemes habituals: baix rendiment, poc enfoco al client, murs entre departaments, subprocesos inútils, manca d'una visió global del negoci, nínxols d'informació per falta de definició
12.07 - 2021

Avaluant el nivell de transformació digital del negoci

La majoria dels negocis estan tractant de mesurar el seu progrés i avaluant la seva maduresa per a així tractar de comparar-la amb els seus competidors. Aquest mesurament és complicat, la transformació digital és un tema ampli que requereix d'habilitats en les àrees d'estratègia, personal, processos, tecnologia i capacitats.
11.06 - 2021

Tipus de Projectes en la fase de post implementació del ERP

Més enllà de les tasques diàries, l'ERP s'ha convertit en un dels actius més importants en la cadena de valor del negoci. Aquest és el punt de partida dels projectes de millora en la fase post implementació. Aquests projectes busquen adaptar el sistema a les condicions canviants dels processos de negoci
CONTACTO
small_c_popup.png

Document

¿Como m’adapto al control horari obligatori?

small_c_popup.png

Contacta amb nosaltres

Necessites una demo?